​​Mellie Uyldert Stichting is genoemd naar haar grondlegster is de stichting actief in het aanbieden van bewustzijnsbevorderende activiteiten en het beheren van het prachtige domein op de Nederlands/Belgische heide. Daarnaast wordt het gedachtegoed van Mellie Uyldert en geestverwanten verspreid middels een tweemaandelijks blad: De Kaarsvlam.