De Kaarsvlam

De Kaarsvlam, opgericht in 1947, is een tweemaandelijks onafhankelijk blad van de Mellie Uyldert Stichting. Sinds 2006 is de Kaarsvlam onder redactie van Satyamo Uyldert. In De Kaarsvlam staan naast nog ongepubliceerde artikelen van Mellie Uyldert bijdragen van onder andere Heidrun Herberth-Labots (astrologie) en Brita Falk (kruiden).
 
De Kaarsvlam zal per 1 januari 2019 digitaal verder gaan onder de naam De Idealist. Informatie volgt.