De Kaarsvlam

De Kaarsvlam, opgericht in 1947, is een tweemaandelijks onafhankelijk blad van de Mellie Uyldert Stichting. Sinds 2006 is de Kaarsvlam onder redactie van Satyamo Uyldert. In De Kaarsvlam staan naast nog ongepubliceerde artikelen van Mellie Uyldert bijdragen van onder andere Heidrun Herberth-Labots (astrologie) en Brita Falk (kruiden).
 
Bij een minimale donatie van € 32,-  per jaar ontvangt u De Kaarsvlam. Dit gebeurt vooruit, of bij toetreding waarbij ze alle reeds verschenen nummers van het lopende jaar ontvangen.