​Het gedachtegoed van Mellie Uyldert

Het rijke gedachtegoed van Mellie Uyldert is niet in een paar alinea's samen te vatten, vooral omdat het veel verschillende onderwerpen en levensgebieden betreft, zoals religie, astrologie, esoterie, gezondheid, kruiden en planten, alternatieve geneeswijzen, geomantie, edelstenen, getallen- en kleurenleer, opvoeding en sprookjes. Wel zijn enkele rode draden te benoemen die in veel van haar werken voorkomen en steeds terugkeren.

Het luisteren naar jezelf, de god die in je woont. Een gnostieke benadering van religie

Het denken in analogieën, waarbij associatieve verbanden worden gelegd op basis van niet toevallige gelijkvormigheid van verschijnselen. Dit komen we onder andere in de kruiden- en plantenleer tegen.

Het hermetisch paradigma, het "zo boven, zo beneden", volgens welke het persoonlijke en maatschappelijke leven weerspiegelingen zijn van kosmische processen. Dit zien we het meest duideljk in astrologie.

Het nastreven van natuurlijk leven, waarbij de eigen intuïtie wordt gevolgd en oppervlakkigheid wordt vermeden. Dit komen we tegen in onder andere alternatieve geneeswijzen en bij de opvoeding.

Uit diverse publicaties, zoals de dichtbundel mijn hart is aan de overzijde, blijkt Mellie's sterke mystieke inslag die haar vele publicaties diepgang geeft.