Mellie Uyldert in de media

Dit interview met Mellie Uyldert is verschenen in VNT Nieuws, het blad van de Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten, nummer 1 en 2 van 2005


Opgegroeid in het Gooi
Mellie kwam in 1908 in het Gooi ter wereld als een kind dat zeer gevoelig was o.a. voor haar omgeving. Alle 7 gemeenten van het Gooi hebben een heilige berg die vanouds aan diverse Germaanse goden zijn gewijd en tot in de middeleeuwen rituele plaatsen waren. Meestal werden pasgeborenen er voorgesteld aan de godheid, waarbij deze om levenslange bescherming werd verzocht. De aanwezigheid van natuurwezens en bijzondere trillingen bij deze heuvels en hun omgeving is nog duidelijk waarneembaar voor gevoelige mensen zoals Mellie.
Al is het Gooi nog steeds een mooie streek, het is niet meer vergelijkbaar met de vredige sfeer en bloemenpracht uit haar jeugd, toen het bewoond werd door akkerbouwers en kunstenaars. Zo heeft Mellie prachtige herinneringen aan de kleurige velden Slaapmutsjes en Oost Indische Kers die werden gekweekt voor de likeurbereiding.
Mellie groeide op bij haar moeder, haar vader had het gezin al heel vroeg verlaten. Mellie’s moeder was in aanraking gekomen met de reformbeweging en natuurgeneeskunde. Zij was een idealistische vrouw die zich verdiepte in natuurgeneeswijzen en met haar dochtertje naakt lichaamsoefeningen deed. Ook was zij filosofisch geïnteresseerd en bezocht een groep gelijkgestemden, voorvechters van een nieuwe leefwijze. Van jongs af aan is Mellie, dankzij haar moeder, vegetariër geweest en vergroeid met de natuur(geneeskunde). Al heel jong voelde ze een drang in zich om te verkondigen en te vertellen. Ze voelde zich als iemand die eigenlijk ergens anders thuis hoort, maar op reis is gestuurd naar deze aarde. Ze heeft altijd gevoeld dat zij een opdracht had. Als kind verzon zij veel bijzondere spelletjes of vertelde verhalen. De andere kinderen vonden dat prachtig. Hoe voorlijk haar moeder in sommige opzichten ook was, dit opborrelen van oude herinneringen werd afgedaan als fantasie. Achteraf beseft Mellie dat ze putte uit ervaringen van vorige levens. Dankzij deze drang tot vertellen heeft ze zo'n 40 boeken op haar naam staan. Grappig is dat ze soms in andere boeken herinneringen aan en fragmenten uit haar eigen vorige levens ontdekte.


Moeder Natuur
In haar vroege jeugd werd Mellie zich bewust van het feit dat Moeder Natuur voor ons zorgt en dat onze intuïtie dat kan openbaren. Vandaar dat het zo goed is om je intuïtie tot ontwikkeling te brengen. Mellie vindt het jammer dat het beoefenen van het vak (erkend) natuurgenezer zo gebonden is aan veel studie en regels en daardoor te intellectueel wordt.
Haar moeder was ook de bron van Mellie’s interesse in voeding, die volgens haar eenvoudig en natuurlijk dient te zijn, maar zeker ook lekker. Zo kreeg ze als kind het volgende ontbijt: cornflakes met dunne room en vruchten. Bij het avondeten altijd rauwe groenten en gemengde salade en vaak “watergruwel” als toetje (gekookte gort met bessensap en rozijnen), en uiteraard veel kruiden door het eten.


Vanzelf weten
Toen ze 19 jaar was kwam ze in aanraking met astrologie. Dat vloeide zo moeiteloos in haar binnen, dat ook dat een voortzetting van oude kennis uit vorige levens bleek te zijn. Wanneer mensen haar vragen stelden, borrelden de antwoorden vanzelf op. Zo leerden niet alleen haar luisteraars, maar ook zijzelf. Alles was er al, het hoefde alleen nog maar "door te komen". Dit "vanzelf weten" openbaarde zich niet alleen in de astrologie maar in heel veel leringen. Eigenlijk hoefde Mellie alleen maar aan te haken op het pad van haar bestemming en deurtjes open te zetten naar de kennis die ze al bezat. Zo heeft ze vele mensen naar het nieuwe tijdperk geleid. Ze maakte hen zich eigenlijk slechts bewust van hun honger naar 'zelf kunnen voelen wat goed voor je is'. Vroeger was dat nog vreemd, maar tegenwoordig zijn er veel mensen die behoefte hebben om in contact te komen met hun 'inwonende kennis' en die verlangen naar de nieuwe tijd.
Astrologie leerde haar hoe het leven in elkaar zit en wat je zou kunnen verwachten van de toekomst. "Astrologie is de wetenschap van de toekomst. Al zal ons zonnestelsel na 2012 veranderingen ondergaan, het heelal en zijn oerbewegingen zullen via de astrologie opnieuw ingevoeld en geduid gaan worden. De laatste tijd is astrologie door de mentale ontwikkeling van onze cultuur niet meer goed ingevoeld. Maar de te intellectuele denkwijze is verouderd en gaat verdwijnen".
Het feit dat ze zoveel boeken heeft geschreven komt voort uit de opdracht om de kennis die ze mondeling overbracht in vorige levens nu eens te boek te stellen. In haar blad "de Kaarsvlam", dat ze al 58 jaar volschrijft, behandelt ze thema's als astrologie, voeding, de nieuwe tijd en de bedoeling daarvan, buitenaardse hulp, achtergronden van met name de christelijke religie, boekbesprekingen en dergelijke. Kortom; gezond leven, hoe doe je dat. In eerste instantie schreef ze omdat er brood op de plank moest komen, maar het schrijven bleek ook feilloos met haar bestemming overeen te komen. Gelukkig trof ze een uitgever die de natuurgeneeskunde een warm hart toedroeg en haar vroeg om alles over kruiden op te schrijven, opdat het een echt naslagwerk zou worden dat er toen nog niet was. Dit werd "het Lexicon der Geneeskruiden". Mellie putte hierin niet alleen uit het "vanzelf weten" maar ze had inmiddels ook veel ervaring opgedaan met kruiden. Zo ontdekte ze dat bij ieder mens het passende geneeskruid vanzelf in de tuin komt wonen, ook de "giftige". Van Stinkende Gouwe uit haar eigen tuin deed Mellie altijd een blaadje rauw door haar salade. "Er is geen giftig kruid of onkruid, het is juist omgekeerd. De plant staat er speciaal voor de bewoner, dat is juist zo mooi. Als je een kwaaltje hebt en er een kruidenboek op naslaat, blijkt de remedie in je eigen tuin te staan. Het is zo onrechtvaardig dat de wet bepaalde planten verbiedt. Dit gaat immers helemaal tegen de wens in van de Schepper, die het juist zó prachtig in elkaar heeft gezet dat de mens zichzelf kan genezen met al die kruiden en daardoor onafhankelijk is. Het dwingt mensen reguliere middelen te gebruiken. We moeten ons hiertegen verzetten. Men moet de verboden kruiden maar in de eigen tuin gaan kweken. Desnoods moeten er maar kwekerijen komen die in het geheim deze planten gaan kweken. Heel veel mensen denken al volgens de ideeën van de nieuwe tijd. Maar het oude denken wil zijn opvattingen niet loslaten en gaat tegenwerken. We moeten vechten tegen deze dictatuur. De tegenwerking is nu nog sterk maar het zal afnemen, het is een restant. Wat gedoemd is op te houden te bestaan wordt op het eind nog kwaadaardig en gaat strijd leveren".

Nieuwe tijd
Mellie is heel optimistisch over de nieuwe tijd.
"De komst van vernieuwingen gaat vaak gepaard met ontsporingen. Nieuwetijds-kinderen zijn b.v. erg gevoelig voor allergieën en additieven in de voeding. Mensen voelen meer vermoeidheid dan voorheen of krijgen allerhande kwalen en nieuwe gevoelens waar ze zich in eerste instantie ongerust over maken... "Wat is er toch met me aan de hand?" Zodra je leert mee te stromen met het leven hoeft het geen erge vormen aan te nemen. We gaan immers naar een tijd waarin er geen ziekten meer zullen zijn. Alles moet eerst even uitwoeden. Maar als alles en iedereen schoon is en we zelf weer onze planten als voeding zullen kweken, staan we weer in contact en in harmonie met Moeder Aarde. We zullen ons voeden met zuivere voeding waar geen dieren voor opgeofferd hoeven te worden.
De nieuwetijdsmensen zullen intuïtief weten wat goed voor ze is en op vriendschappelijke voet staan met de natuur. We moeten nu nog leren die intuïtie toe te laten. De huidige wetenschap zal geheel gaan veranderen, want de mens zelf zal veranderen. Men zal zich niet langer ophangen aan een of andere autoriteit, men zal zijn eigen waarheid ontdekken en zich weer thuis voelen op onze aarde. De aarde zelf heeft het ook nodig dat de mensheid zich thuis voelt op haar, maar ook dat men eindelijk weer wat voor haar over heeft i.p.v. haar te exploiteren.. Nu is het een crisistijd, vol verkeerde dingen en vergissingen en kinderen die al gewend zijn aan al het gemak. Het is een reinigingsperiode, soms hardhandig, maar toch veel beter dan de vastgeroestheid van vroeger. Maar over ongeveer 20 jaar, na 2012 en als de huidige baby's opgegroeid zijn, breekt de goede tijd aan: mens en natuur zullen weer één zijn".
Mellie ziet 2008 als een belangrijk keerpunt. De oude harmonie zal dan weerkeren, het ergste intellectualisme zal dan voorbij zijn. Zowel de Hopi's als de Maya's voorspellen dit, net zoals ze het keerpunt 2012 voorspellen. Het intuïtieve zal meer de leiding nemen. We mogen erop vertrouwen dat er veel hulp zal zijn en beter contact met rijken in andere dimensies. In de "hoogste raad" is het al beklonken dat de aarde een positieve sprong voorwaarts zal maken, maar de mensen moeten wel zelf mee willen en tot inzicht komen. Meesters, goden en begeleiders doen hun best om ieder individu in te stralen met positiviteit, opdat men vrijwillig om kan polen. De mensheid (althans het overgrote deel) zal inzien dat het niet gaat om geld verdienen en materialisme maar om blijheid en het volgen van de innerlijke, goddelijke stem, het steunen en respecteren van elkaar. Hoewel we nu al over het hoogtepunt van moeilijkheden heen zijn, zal plaatselijk op aarde nog wel ellende de kop opsteken. Ook zal ons nog meer van de natuur afgenomen worden o.a. door de overbevolking. Dit is allemaal ter lering. We moeten als mensheid leren vechten voor de natuur, het weer het kostbaarste gaan vinden. En we zullen de natuur samen met de dieren moeten leren delen. 
zuild. Men had die of die godsdienst, het werd niet op prijs gesteld dat men een eigen mening had, de vrouw had zich gedienstig op te stellen, hoorde thuis te blijven, niet te studeren en zeker geen geld te verdienen. Ik kan me nog herinneren dat ik als kind met mijn moeder naar een openbare demonstratie ging voor vrouwenkiesrecht. Nu is het heel gewoon een eigen mening te hebben en zijn de verhoudingen tussen man en vrouw ook veel evenwichtiger en gelijkwaardiger. Veel vrouwen die ooit wijze bosvrouwen waren en mensen hielpen, komen nu in de natuurgeneeskunde terecht. Ze "weten het weer vanzelf" en komen in hun "oude" beroep terecht. Deze mensen willen niet wijken, komen op voor hun rechten en die van de natuur. Net als ik voelen steeds meer mensen dat ze een speciale opdracht hebben. De vrijheid van deze tijd ervaar ik als heel positief. Het is nu wel wat te veel doorgeslagen maar dat komt vanzelf weer goed. Er is al meer kameraadschap tussen man en vrouw. De nieuwe kinderen zijn veel wijzer en intuïtiever. Het vroegere ideaal van ontwikkeling naar eenzijdige verstandelijkheid (mannelijk denken, Saturnus) heeft zijn langste tijd gehad. De vrouw gaat anders om met denken en wetenschap. Mannelijke artsen van de oude garde gaan met tegenzin naar korte cursussen homeopathie en zetten een bordje "homeopaat" op de deur want hun klanten willen dat nu eenmaal. De meeste vrouwen kiezen voor homeopathie of natuurgeneeskunde, zonder dat ze eerst persé arts willen zijn.
De mensheid heeft zich nogal bedronken door het willen ervaren van alle genietingen en gemak. Ik zie gemakzucht als één van de grote valkuilen van de mensheid, gemakzucht is heel schadelijk. Het ontneemt ons de mogelijkheid om onze subtiele kwaliteiten waar te nemen. Ook de rommelige opvoeding van nu zal verdwijnen. De nieuwe kinderen zullen niet meer klakkeloos gehoorzamen, ze voelen aan wat ze nodig hebben en willen erkenning. Alle uitwassen komen tot bedaren. Wie zich echter verzet of niet meegaat op de stroom van eenheid en vernieuwing krijgt klachten. Dan doe je iets wat niet bij je past.
De planeet Uranus kondigt het denken van de nieuwe tijd aan. De techniek, ook vallend onder Uranus, is sterk ontwikkeld. Dat is goed, maar het is ook een tussenstadium. Want de psychische techniek, de hogere vorm, gaat zich ontwikkelen; telepathie en dergelijke. Daardoor zullen we meer op onszelf gaan vertrouwen en minder op de techniek. Bovendien krijgt de mens nieuwe mogelijkheden zoals nieuw DNA; het programma van je vermogens. Dit gebeurt al bij de nieuwe kinderen. En we krijgen meer chakra's. De mens zal veel gevoeliger, sensitiever worden en veelzijdiger. Dit levert wel wat groeipijntjes op, zoals rare verschijnselen in het lichaam.
Hierboven werd een algemeen beeld geschetst van leven en denken van Mellie Uyldert.

Hieronder volgen enige vragen aan de nestrice van de natuurgeneeskunde.

Hoe kijkt u terug op het feit dat u door bepaalde mensen bent beschuldigd van het hebben van fascistische ideeën? 
Ach, bepaalde mensen hebben de neiging om sommige eenlingen helemaal verkeerd te begrijpen. Als mensen veel moeilijkheden hebben moeten trotseren, kan het zijn dat ze een kwaaie pier buiten zichzelf willen ontdekken. Ze zoeken een zondebok. Ze houden verkrampt vast aan hun eigen mening en willen de objectieve waarheid niet zien. Ze kunnen heel onbillijk zijn ten opzichte van hun medemens. Zo komen mensen op de brandstapel terecht. Zoiets is met mij gebeurd, ik denk door jaloezie. Ik heb de valse beschuldigingen niet tegengesproken. Het heeft zich als een olievlek uitgebreid, maar het is nu wel weggeëbd. Mensen die zich aangesproken voelen tot de dingen die ik vertel over het nieuwe denken, kijken er doorheen en zijn blijven komen.


Zijn er, behalve uw eigen onuitputtelijke bron, ook bronnen waar u uit hebt kunnen putten? 
De Mazdaznan-methode uit Perzië spreekt mij zeer aan, ook hierin wordt de natuur gevolgd. In de praktijk komt dat neer op eenvoudige dingen die natuurlijk zijn. Denk aan inwendige reiniging en harmonisch eten: niet alles door elkaar want dat gaat elkaar bestrijden in het lichaam. Men doet veel zang- en ademoefeningen. Bij het doen van lichaamsbewegingen worden vaak liederen gezongen waar ik tijdens de bijeenkomsten, die ik zelf organiseer, vaak gebruik van heb gemaakt. Dit valt onder Gemini en past bij zelfdenkende mensen. Het hoort niet bij mensen die volgeling willen zijn of een tovermiddel van hogerhand verwachten. Iedereen kan de principes van de Mazdaznan begrijpen. Ik heb in heel Europa cursussen gegeven, vooral over astrologie en de geestelijke en stoffelijke nieuwe manier van leven. Ook op mijn buitenhuis Oasis op de Kalmthoutse heide, net over de grens in België, gaf en geef ik lessen. Tot ongeveer 90 -jarige leeftijd gaf ik daar in het weekend lessen en kookte ik zelf voor de gasten. Ik vertelde dan over een bepaald onderwerp en men kon vragen stellen. Ik stond dan voor dag en dauw op en liep zingend rondom het huis om de gasten te wekken. Wanneer iedereen beneden was, ging men gezamenlijk naar buiten en zocht een mooi stukje onder de bomen uit. Daar werden dan een dik half uur oefeningen gedaan in een kring, ademhalingsoefeningen of auraversterkende oefeningen, vaak gecombineerd met liedjes. Runentekens werden met het lichaam nagedaan om hun kracht te voelen. Daarna ging men terug naar het huis en werd er ontbeten. Het eten op Oasis gebeurde in stilte om het lichaam de kans te geven het voedsel optimaal te verteren. Liefst wordt daarbij lang gekauwd. Alcohol wordt niet genuttigd en in huis wordt niet gerookt. Het ontbijt bestond uit brood en muesli met water. Muesli met melk bekomt de darmen namelijk slecht. Na de lunch was men vrij tot theetijd en kon je heerlijk over de hei wandelen waar men zelfs nog Zonnedauw en Gentiaan kan tegenkomen. Nu is dat te veel geworden. Ik ontvang alleen nog gasten op zondagen; zij nemen dan zelf hun lunch mee en blijven niet logeren. We zijn hier weer mee begonnen op de eerste zondag in maart.